Van Organize Hayvancılık Bölgesi için ilk adım atıldı

Van’da kurulması planlanan ve bir süredir üzerinde çalışmaların yapıldığı Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi için yer tahsisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Projenin hayata geçmesi durumunda 500 kişinin istihdam edileceği ve besicilik, besiciliğe dayalı sanayi, kaba yem üretimi, gübre değerlendirme, hayvansal gübreden elektrik üretimi faaliyetleri gibi faaliyetlerin burada gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden, Genel Müdür Hasan Özlü imzası ile Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, söz konusu proje için yer tahsisinin onaylandığı belirtildi.

Gönderilen yazıda şöyle denildi; “Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi Toplantısı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümleri doğrultusunda yer seçimi komisyonu tarafından 23/05/2019 tarihinde yapılmış olup, önerilen alan TDİ (Besi) OSB yeri olarak incelenmiştir. Yer Seçimi Komisyonu Toplantısına katılan ve kurum/kuruluşları adına görüş bildiren temsilcilerin görüşleri dikkate alınmak şartıyla, görüş bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşlerinin; Yönetmeliğin, 14. Madde 5. fıkrası gereği: “Yer Seçimi Komisyonuna temsilcisi katılmayan ve komisyonda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurum ve kuruluşların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içerisinde nihai görüşlerini bildirmeleri zorunludur.

Bu süre içerisinde görüşlerini bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir” hükmü doğrultusunda, görüşünü daha sonra belirteceğini bildiren kurum/kuruluş görüşlerinin olumlu olması sebebiyle Van Gürpınar-Gevaş karayolu güzergahında Gürpınar İlçe Merkezinin batısında bulunan 7.816,23 da’lık alan Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yeri için uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda yer seçiminin kesinleştirilebilmesi için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinin 17. Madde 1. fıkrası gereği; Gözlemsel Ekolojik Etüt Raporunun hazırlanması, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir veya ÇED olumlu belgesinin alınması, seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesi, seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması ve yapılan çalışmalara ait bilgi ve belgelerin bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederim.”

PROJE HAYATA GEÇERSE…

Söz konusu projenin hayata geçmesi durumunda, besicilik, besiciliğe dayalı sanayi, kaba yem üretimi, gübre değerlendirme, hayvansal gübreden elektrik üretimi faaliyetleri gibi faaliyetlerin burada gerçekleştirileceği belirtiliyor. Burada üretilen ürünlerin işlenip değerlendirilerek daha yüksek katma değer oluşturulacağı, proje ile bölgede 100 adet besi işletmesi kurulacağı, yılda 11 bin 750 büyükbaş besi hayvanı yetiştiriciliği, 4 bin ton et işleme, 592 ton deri işleme, biyometan tesisi ile yılda 75 bin ton gübre değerlendirme, biyometandan 2,2 mW/h (megavat/saat) elektrik üretimi, yılda 4 bin 500 ton yonca üretimi, 500 kişi istihdam gerçekleştirileceği kaydediliyor.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile kümelenme modeli oluşturularak sektöre büyük katkı sağlanacağı, özellikle şehir içindeki mahallelerde ve diğer yerleşim alanlarında faaliyet gösteren, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen hayvancılık işletmelerinin de söz konusu sanayi bölgelerine taşınacağı vurgulanıyor.

VANTSO’nun yakın takibinde olan projenin paydaşlarını ise Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği oluşturuyor. / Haber: Umut Tarhan(Prestij)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close