Silopi Termik Santrali TBMM’ye taşındı

HABER MERKEZİ

İzmir Milletvekili Murat Çepni, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Silopi Termik Santrali’nin pek çok zararlı madde saldığını, insanlarda sinir sisteminin bozulmasına neden olduğunu belirtti.

Çepni,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Silopi Termik Santrali ile ilgili TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

“Termik santrallerde üretim sırasında azot oksit, kükürt dioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler; salındıkları çevredeki insanların sağlığı için tehdit oluşturmakta, sinir sisteminde olumsuz etkilere yol açmakta,  hayvanlara,  tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara zarar vermektedir.” diyen  Çepni, şu soruları sordu:

“1- Silopi Termik Santralinin faaliyetleri nedeniyle bölgede  kanser ve kalp hastalıklarında gözle görülür bir artış yaşandığı iddia edilmektedir.  Hamile kadınlarda yaşanan düşük oranı da artmıştır. Halk sağlığının ve çocukların geleceklerinin korunması için Bakanlığınızın bu konuda bir çalışması var mıdır? Silopi termik santralinin kanserden astıma halk sağlığına verdiği zararların tespiti, tedavisi için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılmakta mıdır? 2004 yılından bu yana bölgede kaç kanser vakası yaşanmıştır? Silopi Halkının sağlığını korumak, termik santral nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek için Hükümetiniz ne yapacaktır?  

2- Silopi Termik  Santralinin denetimi ne şekilde, hangi aralıklarla yapılmaktadır? Santralde filtre kullanılmakta mıdır? Kullanılmıyorsa Bakanlığınızın yaptırımı olacak mıdır? Eğer kullanıyor ise filtrelerin yeterli ve uygun olup olmadığı konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Yönetmeliklerin dışında bir durum tespit edilirse, çevreye ve insan sağlığına verdiği telafisi imkansız zararlar için santralin kapatılması gibi yaptırımlar gündeme getirilecek midir?

3- Silopi halkı ve sivil toplum kuruluşları santral nedeniyle yaşadıkları mağduriyetler için  tepkilerini ve taleplerini dile getirmektedirler. Santralin kuruluş aşamasında santral hakkında yöre halkı bilgilendirilmiş midir? Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu paylaşılmış mıdır? Yeni üniteler yapıldığında ÇED raporu güncellenmiş midir? Halkı bilgilendirme toplantısı yapıldıysa toplantıya  kimler katılmıştır?

4- Silopi Termik Santral Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna uygun faaliyet yürütüp yürütmediği takip edilmekte midir? Santralin Çevreye verdiği zararlar, neden olduğu hava kirliliği tespit edilmiş midir? Bu konuda Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevreci kurumlarla işbirliği yapılmakta mıdır? Santralin çevreye en az zarar verecek şekilde faaliyetini sürdürmesi için Bakanlığınız ne gibi çalışmaları vardır?  

5- Silopi Termik santralinin,    çevreye karşı  yükümlülüklerine uymamaları, santralden çıkan kül ve duman nedeniyle yöre halkının nefes alamayacak hale gelip kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanmaları  nedeniyle, şirketin verdiği zararlardan sorumlu tutulmaları için   2872 Sayılı Çevreyi Kanunu’na göre ve hukuki olarak Bakanlığınız devreye girecek midir?

6- Basında çıkan,  TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun “özelleştirilen termik santralların çevre yükümlülüklerinden muaf tutulmasına’ dair düzenlemede şirketlere tanınan süre 31.12.2019 tarihi itibariyle sona ermektedir ve bilindiği kadarıyla enerji şirketleri çevre yükümlülüklerini yerine getirmek için herhangi bir adım atmamışlardır. Meclise gelen teklifte, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili değişiklikler içeren bir madde ile lisanssız üretim projeleri ile ilgili düzenlemeye, geçici madde 26 olarak Kanun’a eklenmesi istenilen “Sözleşme Süre Uzatımı ve Devir” başlıklı madde ile bazı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öngörülen sürelerin 36 ay, yani 3 yıl uzatılmak istendiğinin anlaşıldığı.”  iddiaları doğru mudur? Muafiyet 3 yıl uzatılacak mıdır?  Bakanlığınızın süre uzatılması hakkında görüşü nedir? 

7- Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, termik Santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin insan sağlığına verdiği zararlar ve termik santrallerin yol açtığı hastalıkların sağlık harcamaları içindeki yeri üzerine çalışmalar yapılmış mıdır? Çalışmalar yapıldıysa sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? 

8- Türkiye genelindi termik santrallerin tarımsal alanlara, hayvancılığa verdiği zararların tespiti için ziraat fakülteleri, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilmiş midir? Hükümetinizin bu tür çalışmaları var mıdır? Varsa sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close